Wskazania larwoterapii :

  • owrzodzenia cukrzycowe –stopa cukrzycowa-martwica
  • owrzodzenia kończyn (niedokrwienne-martwicze)
  • odleżyny
  • rany infekcyjne (z opornymi na leki bakteriami, takimi jak MRSA)
  • Inne rany martwicze (rany pooperacyjne, rany traumatyczne, itp.)
  • rany nowotworowe
  • trudno gojące się owrzodzenia przy współistniejących przeciwwskazaniach do antybiotykoterapii
  • owrzodzenia w zespole neuropatycznej i neuropatyczno-niedokrwiennej stopy cukrzycowej
  • brak możliwości chirurgicznego lub podiatrycznego opracowania rany
  • owrzodzenia zakażone szczepami opornymi (np. MRSA)

Ponadto terapię larwami stosuje się w innych ranach przewlekłych (np. odleżynowych, pourazowych, w niewydolności żylnej).

Etapy leczenia stopy cukrzycowej.