Larwoterapia - biochirurgia stosowana jest przy wspomaganiu leczenia trudno gojących się ran. Terapia ta wykorzystuje opatrunki zawierające larwy muchy Lucilla Sericata (mucha plujka), larwy te odżywiają się wyłącznie martwą tkanką. Larwy podczas żerowania na ranie wydzielają enzymy trawienne powodujące rozpuszczenie martwej tkanki. Żywiąc się tą rozpuszczoną martwą tkanką larwy oczyszczają ranę przy okazji likwidując bakterie, które zasiedliły ranę i blokowały proces gojenia. Ruch larw w ranie stymuluje proces powstawania ziarniny oraz proces wytwarzania nowego nabłonka.

Średni koszt larwoterapii jest 5-cio krotnie niższy w porównaniu ze standardowym leczeniem przy pomocy opatrunków.

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy. W rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę." ("Magots are the world's smallest surgeons. In fact they are better than surgeons - they are much cheaper and work 24 hours
 a day." - prof. Andrew Boulton, University of Manchester.