Nie stosujemy pijawek gdy występują:

 1.   Choroby związane z zaburzeniami krzepnięcia.
 2.   Niedokrwistość.
 3.   Białaczki.
 4.   Owrzodzenia i nowotwory przewodu pokarmowego.
 5.   Ostra choroba gorączkowa z niepewnym rozpoznaniem.
 6.   Podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia.
 7.   Czynna gruźlica.
 8.   Stan ostrego psychicznego pobudzenia.
 9.   Nietrzeźwy.
 10. Kacheksja
 11. Niedociśnienie tętnicze.
 12. Ciąża.
 13.   Stan po operacji mózgu i kręgosłupa.
 14. Indywidualna nietolerancja pijawki.

Inne choroby niebezpieczne w hirudoterapii

 • krwawienia jawne i ukryte do jam ciała i przewodu pokarmowego
 • tętniaki, przetoki tętniczo-żylne, naczyniaki
 • zespoły wykrzepiania -skazy naczyniowe
 • choroby nowotworowe w trakcie chemio-, radioterapii
 • choroby w trakcie immunosupresji
 • rozległe urazy z towarzyszącymi krwiakami
 • stany po operacjach neurochirurgicznych
 • stany po ciężkich infekcjach i groźne infekcje
 • nie zdiagnozowane schorzenia neurologiczne ( neuroinfekcje, guzy OUN)
 • żółtaczki o nieznanej etiologii
 • inne schorzenia w trakcie diagnostyki i intensywnej terapii
 • choroby psychiczne